Ψηφιακό τυπογραφείο
Εκτύπωση Εντύπων Ψηφιακες - offset εκτυπωσεις, διαφημιστικα Φυλλαδια

Όροι χρήσης

Στοιχεία εταιρείας

Ν. Σπανός & ΣΙΑ Ε.Ε.
Σεϊζάνη 2 & 28ης Οκτωβρίου 28
14131 Νεα Ιωνία
Αθήνα, Ελλάδα
Α.Φ.Μ.: 999967577 ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας Γ.Ε.ΜΗ.: 085546902000

Γενικοί Όροι

Οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το κείμενο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που σας παρέχονται από τo www.orasi.gr και τους οποίους αποδέχεστε, κάθε φορά που κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου www.orasi.gr
Προς χάριν συντομίας, οι προμηθευτές και παραγωγοί θα αναφέρονται εδώ ως «www.orasi.gr», η δε παραγωγή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, παραγγελία επαγγελματικών καρτών και παραγωγή εντύπων αλλά και άλλων υπηρεσιών εκτύπωσης ως «προϊόντα» ή «Υπηρεσία».

Αποδοχή παραγγελιών
Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του λογισμικού που σας παρέχουμε διαδικτυακά (το «Λογισμικό»), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης του. Όλες οι παραγγελίες συμφωνείτε ότι γίνονται αποδεκτές από εσάς, σύμφωνα με αυτούς τους όρους.
Εφ’ όσον προχωρήσετε σε μια παραγγελία, το αρχείο που αποστείλατε φυλάσσεται στο σκληρό δίσκο της Εταιρίας για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων. Σε περίπτωση που ζητηθεί η εξακρίβωση της ποιότητας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αρχείο για εξακρίβωση της.
Με την αποδοχή των όρων που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγγελίας, συμφωνείτε ότι η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών της. Συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας (backup) του περιεχομένου που μας στέλνετε.

Ασφάλεια Συναλλαγών
Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας τα στοιχεία της κάρτας σας περνάνε σε ασφαλή σελίδα του www.orasi.gr
To www.orasi.gr ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit (TLS 1.2). Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://.
Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server του www.orasi.gr Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

Μεταβολές
Το www.orasi.grδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας όποτε το κρίνει αναγκαίο. Το www.orasi.grμπορεί όποτε το θελήσει να αλλάξει ή και να διακόψει τη διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.

Παραίτηση από την Εγγύηση και Περιορισμός Ευθύνης
Το www.orasi.gr δεν έχει καμία ευθύνη για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.orasi.gr είχε ενημερωθεί ή γνώριζε αυτή την πιθανότητα.
Το www.orasi.gr δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί υπεύθυνο για φθορά ή απώλεια των αρχείων που αποστείλατε. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η αποστολή στο www.orasi.gr ψηφιακού υλικού, φιλμ ή εικόνων καθώς και η χρήση του λογισμικού, γίνεται με δικό σας ρίσκο και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του υλικού ή της εικόνας σας ή βλάβης στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλειας δεδομένων σαν συνέπεια της αποστολής ή της μετάδοσης υλικού. To www.orasi.gr δηλώνει υπεύθυνα ότι η ποιότητα των εκτυπώσεων των παραγγελιών που εκτυπώθηκαν δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση καλύτερη απ’ ότι αναμένεται με βάση αυτό που προβάλλεται στην οθόνη του υπολογιστή σας. Επίσης, η ακριβής ταύτιση των χρωμάτων μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και της εκτύπωσης είναι τεχνικά αδύνατη. Η ευθύνη μας περιορίζεται σε καθαρώς αναγνωρίσιμα σφάλματα παραγωγής. Σε περίπτωση σφάλματος εκ μέρους του www.orasi.gr, όπως είναι η αποστολή ελαττωματικού προϊόντος, ευθυνόμαστε μόνο στην έκταση της πολιτικής μας για της επιστροφές.
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από το www.orasi.gr δεν φέρουν καμία απολύτως εγγύηση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Για το περιεχόμενο κάθε δημοσίευσης που μας αποστέλλετε είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Το www.orasi.gr δεν έχει καμία ευθύνη για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στις αποστολές σας. Αντίθετα, θεωρείστε εσείς υπεύθυνοι για πιθανές συνέπειες παράνομης χρήσης προστατευόμενων δεδομένων για τα οποία πρέπει να έχετε το νόμιμο δικαίωμα αντιγραφής ή/και χρήσης κάθε φωτογραφίας ή περιεχομένου που υποβάλλετε προς δημοσίευση ή εκτύπωση. To www.orasi.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των στοιχείων που δημοσιεύετε ή εκτυπώνετε και δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί αυτό το περιεχόμενο για οποιοδήποτε σκοπό. Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και για το υλικό που παρέχετε μέσω της Υπηρεσίας.Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά και οι ρυθμίσεις της είναι ιδιοκτησία της www.orasi.gr

Δικαιώματα Εικόνων
Το www.orasi.grδεν προβάλλει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε φωτογραφία ή περιεχόμενο μας αποστέλλετε για εκτύπωση. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία για λογαριασμό σας ή για λογαριασμό άλλων που έχουν πρόσβαση στις φωτογραφίες σας, συμφωνείτε να μας παραχωρήσετε την άδεια για μη αποκλειστική, και χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευση χρήσης, αντιγραφή, διανομή και επίδειξη αυτών των φωτογραφιών, ή άλλου περιεχομένου που εσείς μας έχετε αποστείλει.


Ευθύνη για τις Εικόνες
Ευθύνη για τις Εικόνες Φέρετε πλήρη ευθύνη για τις φωτογραφίες τις οποίες αποστέλλετε, διανέμετε ή εκτυπώνετε κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας. Θα πρέπει, είτε να είστε δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων επ’ αυτών ή να έχετε τη ρητή συγκατάθεση από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων για την εκτύπωση και χρήση αυτών των φωτογραφιών και απαγορεύεται οι εικόνες να θίγουν ή να προσβάλλουν δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα, δικαίωμα στην εικόνα και στην προσωπικότητα των εικονιζόμενων προσώπων) τρίτων προσώπων. Οι επαγγελματικές φωτογραφίες που παρέχονται σε εσάς από επαγγελματίες φωτογράφους ή γίνονται διαθέσιμες σε εσάς μέσω ιστοσελίδων, περιοδικών, βιβλίων ή άλλων πηγών, προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν θα πρέπει να αποστέλλονται, διανέμονται ή εκτυπώνονται κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας.

Αποζημίωση
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ευθύνεστε προσωπικά για κάθε ενέργεια ή παράλειψή σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να προστατεύσετε τα συμφέροντα και να αποτρέψετε κάθε ζημία του www.orasi.gr των συνεργατών και του προσωπικού του από κάθε είδους αξίωση, ζημία, έξοδα, αποζημιώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε άμεσης, έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, υλικής ή ηθικής ζημίας) καθώς και να καταβάλετε την εύλογη αμοιβή για την νομική μας κάλυψη, λόγω α) φωτογραφιών ή εν γένει υλικού που αποστέλλετε στο www.orasi.grή το εισάγετε μέσω της Υπηρεσίας, β) της χρήσης ή κακής χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς ή κάθε άλλο πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία κάνοντας χρήση των στοιχείων του λογαριασμού σας, γ) οιασδήποτε παράβασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή δ) οιασδήποτε παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

Τιμές Προϊόντων
Στις τιμές των προϊόντων που αναφέρονται ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α και είναι σε ευρώ. Οι προσφορές και τα κουπόνια προσφοράς που κατά καιρούς αποστέλνονται, εφαρμόζονται στις τιμές του δημοσιευμένου τιμοκαταλόγου και αφορούν ψηφιακές εκτυπώσεις. Τα κουπόνια και οι προσφορές, δεν μπορούν να συνδυαστούν.

Επιστροφές

Για προϊόντα που κατασκευάζονται κατά παραγγελία ή είναι σαφώς εξατομικευμένα και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν ισχύει η 14ήμερη περίοδος υπαναχώρησης. που ισχύει σε άλλες περιπτώσεις αγορών μέσω διαδικτύου.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε προϊόντα και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της www.orasi.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας)

ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΝΟΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Εάν εμπίπτετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ: 211 7803456 ή στο
email: info@orasi.gr

Ακύρωση παραγγελίας
Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε παραγγελία είναι εφικτό εάν δεν έχουμε προχωρήσει στην παραγωγή/αποστολή της. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 210 2710312 ή στο

email: info@orasi.gr

Καθυστέρηση παραγγελίας
Η παραγγελία σας θα παραδοθεί εκτός απροόπτου το πολύ εντός 5 εργάσιμων ημερών. Ενδεικτικοί λόγοι καθυστέρησης παράδοσης είναι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες ή κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, διάφορα τεχνικά προβλήματα, αδυναμία τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επικοινωνία μαζί σας.

Κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας www.orasi.gr
Συμφωνείτε ότι ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες:

α) για μη νόμιμο σκοπό,

β) για να αποστείλετε, ταχυδρομήσετε, παραγγείλετε για εκτύπωση, αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταδώσετε ή δημοσιοποιήσετε υλικό ανήθικο, υβριστικό, βλάσφημο, πορνογραφικό, παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, βλαπτικό, ή που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ή δημόσιας ζωής, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απαράδεκτο,

γ) για να αποστείλετε, ταχυδρομήσετε, παραγγείλετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταδώσετε ή δημοσιεύσετε υλικό που δεν έχετε συμβατικό ή καταπιστευματικό δικαίωμα να μεταδώσετε ή να δημοσιεύσετε, ή υλικό που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα σε σήματα, ευρεσιτεχνίες ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε,

δ) για να βλάψετε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και υλικού που παραβιάζει τους νόμους για παιδική πορνογραφία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και νόμους που απαγορεύουν την απεικόνιση ανήλικων με σεξουαλική συμπεριφορά,

ε) για να πλαστογραφήσετε ή παραχαράξετε επικεφαλίδες ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσετε τα διακριτικά προκειμένου ν’ αποκρύψετε την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των Υπηρεσιών,

στ) για να αποστείλετε εικόνες με οποιοδήποτε τρόπο, σε λογαριασμό άλλου χρήστη, χωρίς την άδειά του,

ζ) για να παράσχετε στο www.orasi.gr ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που αποβλέπουν στην απόκρυψη την ταυτότητάς σας ή πληροφορίες που δεν έχετε δικαίωμα ν’ αποκαλύψετε,

η) για να μεταπωλήσετε τις Υπηρεσίες ή Τμήμα αυτών.

Υπηρεσίες και Προϊόντα
Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε παραγγελία μέσω του www.orasi.gr η παραγγελία σας δεν θεωρείται έγκυρη μέχρι να λάβετε γραπτή επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πότε μια παραγγελία θεωρείται αποδεκτή είναι καθαρά απόφαση του www.orasi.gr
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί, αλλά διαπιστωθεί ότι αντιβαίνει τους όρους και κανονισμούς της εταιρείας, δεν θα αποστέλλεται. Σε αυτή την περίπτωση είναι στη πλήρη δικαιοδοσία της εταιρίας εάν θα επιστρέψει μέρος ή όλο του κόστους της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει πλήρως την παραγγελία σαν αυτή να είχε αποσταλεί.
Το www.orasi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα υλικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της με άλλα παρεμφερή εάν αυτό καταστεί αναγκαίο για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του orasi.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Όλοι οι ανωτέρω όροι διέπονται και είναι σύμφωνοι με το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με τους όρους αυτούς θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.orasi.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.orasi.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997
Στοιχεία που συλλέγονται: Οι πληροφορίες που ενδέχεται να ζητηθούν από τους χρήστες είναι ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ένα όνομα
χρήστη (username) ένας κωδικός πρόσβασης (password), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), και άλλα παρόμοια διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών και την έγκριση των ενεργειών τους ή που μπορεί να χρειαστούν για να σας παράσχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ενδέχεται επίσης να ζητηθούν προαιρετικά κάποια στοιχεία όπως αριθμός τηλεφώνου, αριθμός fax, επάγγελμα.

Cookies
Όταν επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο ενδέχεται να καταχωρηθούν πληροφορίες στον υπολογιστή σας, που συνήθως είναι αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης και έχουν τη μορφή ενός αρχείου κειμένου το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως «cookie». Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και όχι στο δικτυακό τόπο. Δίνουν τη δυνατότητα συλλογής ορισμένων πληροφοριών, όπως της διεύθυνσης πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP adress), του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας (OS), του τύπου φυλλομετρητή σας (browser) και της διεύθυνσης τυχόν δικτυακών τόπων που σας παραπέμπουν στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου.
Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies, ή αν θέλετε να ειδοποιείστε προτού εγκατασταθούν, μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα το φυλλομετρητή σας (Browser), εάν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι εάν απενεργοποιηθούν τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να δείτε ορισμένα μέρη του παρόντος δικτυακού τόπου τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και τη λειτουργικότητα της επίσκεψής σας.


x

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μας!
Επωφεληθείτε από τα ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ στο mail σας!

Συμπληρώστε το e-mail σας εδώ: